บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พร้อมทั้งร่วมตั้งโรงทาน น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

.