เปิดบ้านสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (Open House)

🎉 เปิดบ้านสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (Open House) “อยู่ทีไหนก็เรียนได้” ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
เวลา 08.30 – 16.30 น. ขอเชิญเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา นิทรรศการเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และได้สัมผัสกับวิธีการทำงาน / การสร้างสรรค์รายการ / การให้บริการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าโอท็อป ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กว่า 100 ร้านค้า

🎉 เปิดบ้านสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (Open House) “อย […]