อธิการบดีมามอบนโยบายทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่จะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : คนข่าว ชาวราม

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม  click!

.