สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นเจ้าภาพกิจกรรมรามคำแหงปันสุข
รองศาสตราจารย์ ดร. ยศระวี วายทองคำ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ยงยุทธ ขุนแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแจกอาหารกล่อง อาหารแห้ง เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย
ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาหัวหมาก, บริษัท โกลบอล ไซเบอร์ บิสซิเนส จำกัด, บริษัท ทีซีพลัส จำกัด, บริษัท ซีเอ็มบี รัชดาเซลล์ จำกัด และผู้มีจิตศรัทธานำอาหาร เครื่องดื่มมาร่วมแบ่งปันด้วย

.