บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

.