sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | sex shop | jartiyer | sex shop

ประจำเดือน มิถุนา 2563

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวศ. นครสวรรค์ ความถี่ 936 KHz. ระบบ AM /อุบลราชธานี ความถี่ 711 KHz. ระบบ AM /จันทบุรี ความถี่ 927 KHz. ระบบ AM  สงขลา ความถี่ 1404 KHz. ระบบ AM /กระบี่ ความถี่ 963 KHz. ระบบ AM /ระนอง ความถี่ 105.75 MHz. ระบบ FM  และแม่ฮ่องสอน ความถี่ 102 MHz. ระบบ FM

ประจำเดือน   มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :  1. รายการเปิดบ้านรามคำแหง (พิเศษ) ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 จะเผยแพร่คู่ขนานทาง Facebook Fanpage “RU Radio New Media”  เวลา 19:30 – 20:00 น.

  1. *  หมายถึง กระบวนวิชาที่ผลิตใหม่ ครึ่งชั่วโมงนับเป็นหนึ่งครั้ง
  2. รายการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หน่วยจัดและผลิตรายการวิทยุ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

izmir escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayan alsancak escort denizli escort bayan antalya escort bayan antalya escort bayan antalya escort bayan antalya escort bayan ankara escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayan
Sportotobet