ม.รามคำแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ … ม.รามคำแหง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 256...

อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งงดการเผยแพร่ภาพรายการสดทาง Facebook สำนักเทคโนโลย … ขอแจ้งงดการเผยแพร่ภาพรายการสดทาง Fa...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่ … ขอเชิญร่วมงาน RU Book Fair 2024 : B...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่ … โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “พระราชบัญญัติการปฏิบั … พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเ...

อ่านเพิ่มเติม

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเ … ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...

อ่านเพิ่มเติม

คลังความรู้

ทรัพยากรการเรียนรู้
รายการ
รายการ
คลังเสียง
แหล่งรวบรวม

บริการสื่อออนไลน์รูปแบบวิดีโอไฟล์วิชา  ผ่าน Website E-C … บริการสื่อออนไลน์รูปแบบวิดีโอไฟล์วิ...

Read More

บริการสำเนาสื่อการศึกษาด้วย Flash Drive (ภาคเรียนปัจจุบ … บริการหน้าเคาน์เตอร์งานบริการสื่อกา...

Read More

บริการเช่าห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ ประสานงานการผลิตรา … บริการบันทึกเสียง Read More »

Read More
Scroll to Top